Inne

Wykonujemy następujące usługi :

– Export – (również procedura uproszczona)

– Import – (wpis do rejestru)

– TIR – (również procedura uproszczona)

– TRANZYT (T1)

– świadectwa pochodzenia

– Gwarancja Generalna – dopuszczenie do obrotu

– Gwarancja Generalna – tranzyt

– Mienie przesiedlenia

– EORI

– EPI SYSTEM

– INNE