EPI SYSTEM

W połowie 2012 roku wprowadzono obowiązek zgłaszania wszelkich towarów transportowanych na teren Białorusi w formie elektronicznej. Wszelkie niezbędne dokumenty powinny znaleźć się w posiadaniu białoruskiej służby celnej zanim fizycznie towar dotrze do granicy i będzie ją przekraczał. System elektronicznego dostarczania wymaganej dokumentacji, jaki obsługuje nasza agencja celna, gwarantuje skuteczną realizację wymagań stawianych przez organy celne Białorusi. Przed dostarczeniem towaru, nasza agencja przesyła komplet dokumentów do właściwych białoruskich instytucji – te zaś po weryfikacji nadają klientowi unikalny numer identyfikacyjny.

EPI SYSTEM, który obsługujemy, jest narzędziem wczesnego wysyłania niezbędnej dokumentacji do białoruskich organów celnych. Dzięki wprowadzeniu tego skutecznego rozwiązania, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom szybką obsługę i ekspresowe dostarczenie niezbędnego do procesu tranzytowego numeru identyfikacyjnego. Działamy szybko – działamy skutecznie – ty po prostu jedziesz!